Top 10 mest ägda indexfonder hos Avanza


Helt klart är Avanza Zero den mest ägda fonden. En gratis fond men har halkat efter globalfonderna om man ser till avkastning.