Top 10 mest ägda indexfonder hos Avanza


Helt klart är Avanza Zero den mest ägda fonden. En gratis fond men har halkat efter globalfonderna om man ser till avkastning.

No comments:

Post a Comment